Máy bán hàng Tự động G8004

Máy bán hàng tự động tích hợp Màn hình LCD 22” để hiển thị quảng cáo.